Usluge

Optimizacija procesa

IDenticus tim vam nudi analizu, optimizaciju i dizajn/redizajn poslovnih procesa vezanih za vaše skladišno poslovanje i upavljanje lancem snabdevanja.

Optimizacija procesa predstavlja redizajniranje ključnih procesa u cilju unapređivanja efikasnosti i jačanja usklađenosti pojedinačnih procesa sa strategijom i ciljevima na nivou organizacije. Optimizacija procese osigurava i da svaki proces funkcioniše na najbolji mogući način koristeći pun potencijal vaše organizacije efikasno.

U procesu optimizacije korsitimo metodologije i alate preuzete od svetski priznatih konsultantskih kompanija kao i iskustvo stečeno tokom dvadesetogodišnjeg rada u industriji.

Skladišni procesi

Logistički procesi

Proces deklarisanja

Pomažemo vam da kreirate efektivne i efikasne procese

Pre svega važno je biti svestan činjenice da nivo performansi svakog procesa ima tendenciju opadanja tokom vremena, te je potreban napor da se on održi ili pak poboljša.

U zavisnosti od kvaliteta trenutno uspostavljenog procesnog modela procesi se mogu optimizovati na različite načine. Nekada optimizacija procesa podrazumeva promene procesa u manjoj meri a ponekad je potrebno vršiti kompletnu reorganizaciju i uspostaviti nov proces kako bi se osiguralo da će proces funkcionisati na najbolji mogući način.

Optimizaciju započinjemo procenom trenutnog stanja vaših postojećih procesa. U toku analize zatečenog stanja uz pomoć metodogije preuzete od svetski priznatih konsultantskih kompanija naš tim određuje okvire procesa i sprovodi kvanitativnu i kvlaitativnu analizu istih.

Nakon analize sledi faza dizajniranja procesa. U okviru ove faze određujemo poslovni model, operativni model i promene u arhitekturi preduzeća koje su potrebne za implementaciju dizajniranog ili redizajniranog procesa. Na posletku razvijamo business case i mapu puta za podršku implementaciji procesa.

Kontaktirajte nas

Svaka organizacija je jedinstvena i ima različite potrebe i zahteve. Zajedno možemo da pronađemo pravo rešenje koje će Vam pomoći da ostvarite poslovne ciljeve i to u okviru vaših finansijskih mogućnosti.