• Home
  • Author: Luka Radulović

Redukovanjem broja predizajniranih etiketa sa mogućnošću trenutne izmene postojećeg i kreiranja novog dizajna, kompanija Tarkett je sada u mogućnosti da u roku od samo nekoliko minuta izradi veliki broj personalizovanih etiketa, koje se direktno mogu štampati iz postojećeg ERP