• Home
  • Automatizacija sistema deklarisanja u kompaniji Tarkett

Redukovanjem broja predizajniranih etiketa sa mogućnošću trenutne izmene postojećeg i kreiranja novog dizajna, kompanija Tarkett je sada u mogućnosti da u roku od samo nekoliko minuta izradi veliki broj personalizovanih etiketa, koje se direktno mogu štampati iz postojećeg ERP (SAP) sistema.
 
Sve izazove sa kojima smo se susretali na projektu možete pogledati u videu ispod.