Nicelabel

Kompletno rešenje za dizajn, štampu, automatizaciju i centralizovanu kontrolu svih etiketa unutar Vašeg poslovnog okruženja.
Mogućnost štampe na svim poznatim uređajima, npr. termalni štampači, laserski štampači, matrični štampači…

 • Sadrži sve potrebne alate za dizajn etiketa
  Nicelabel dizajner uključuje sve alate koji Vam
  omogućavaju da zadovoljite sve interne procedure
  prilikom kreiranja etiketa, kao i da ispunite sve
  zahteve Vaših kupaca oko personalizovanog
  dizajna etikete: tekst, grafika, linije,tekst boks,
  bar kodove, RFID…
 • Bar kodovi i RFID
  Dodajte na etiketu bilo koji 1D ili 2D bar kod koji
  u potpunosti ispunjava GS-1 standard. Nicelabel
  stalno update-uje bazu podataka sa novim
  standardima.
 • Wizard za GS-1 i druge standarde
  Jednostavan wizard olakšava kreiranje GS-
  etiketa, bez prethodnog znanja standarda.

 • Korisnički orijentisan interfejs
  Intuitivni dizajner pomaže čak i početnicima da
  kreiraju šablone etiketa bez ikakve pomoći IT
  osoblja, kodiranja ili obuke.
 • Povećajte produktivnost i tačnost štampe
  Kreirajte jednostavne aplikacije bez poznavanje
  koda, čime smanjujete mogućnost greške i
  manipulacije, a olakšavate rad operatera.
 • Integrišite i automatizujte štampu
  Postignite visok stepen tačnosti automatizacijom
  štampe koristeći Vaše podatke iz postojećih
  poslovnih okruženja.

 • Document Management Sistem
  Dizajn, revizije, sistem odobravanja i kontrole
  šablona centralizovanim putem preko web
  pretraživača, bez potrebe instalacije aplikacije
  na svakoj radnoj stanici.
 • Web štampa
  Web štampa omogućava da su svi šabloni
  nakon centralizovane izmene odmah dostupni
  za produkciju.
 • Integrisani sistem štampe
  Inegracija sa SAP, ORACLE i drugim poslovnim
  sistemima, koristeći njihove resurse i master
  data podatke koji će se ispisivati na etiketama.

Zakažite prezentaciju