Elektronski tagovi

Današnji trgovci moraju brzo i efikasno odgovoriti na česte promene na tržištu, kako bi optimizovao i poboljšao svoje poslovanje u trgovini. Naše rešenje omogućava automatsku promenu cena direktno na rafovima u maloprodajnim lancima, kreiranje promocija i njihovu automatizaciju…

kontrolacena

KONTROLA CENA

ESL tagovi omogućavaju digitalno prikazivanje cena, promocija i akcija, informacija o artiklu… Centralizovana kontrola nad digitalnim tagovima u maloprodajama, obezbeđuje trenutnu promenu cena, eliminiše greške u razlikama između cena na polici i na blagajnama…

promocije

AUTOMATIZACIJA PROMOCIJA

Jaka konkurencija zahteva strateški pristup prilikom određivanja cena. Ukoliko je potrebno izvršiti brzo smanjenje cena za određene artikle u cilju podsticanja prodaje i smanjenja propadanja robe naročito kada se radi o voću i povrću, možete kreirati dnevne promocije. Ovo je najbolje izvršiti sa našim tagovima u boji koji ističu promociju za željeni artikal.

produktivnost

UVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI

Upotrebom našeg rešenja eliminišete potrebu za ručnom promenom i praćenjem cena na rafovima, zamrzivačima… Promena ispisa sadržaja na elektronskom tagu za određeni artikal se vrši automatski bez angažovanja ljudstva. Vaše osoblje sada možete preusmeriti na druge aktivnosti u svakodnevnom radu u maloprodajnom objektu.

Zakažite prezentaciju